ด.ช. วรัชญ์ วีระนนท์ชัย
 
ผลงาน

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์
โครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2553 โดยมูลนิธิร่มฉัตร
สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ประกาศผล
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ ปี ๒๕๕๓
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑

 

ด.ช. รณกร เกตุโตประการ
 
ผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ประกาศผล
รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
ปี 2553 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

 

ด.ช. รณกร เกตุโตประการ
 
ผลงาน

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2553
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

ด.ช. จิรัฏฐ์ งามสกุลรุ่งโรจน์
 
ผลงาน

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2553
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

ด.ญ. ฐานิสรา ชาวนาวงค์
 
ผลงาน

การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2553
รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

ด.ช. ณภัทร เจริญธนวุฒิ
 
ผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ประกาศผล
รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
ปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สำนักงานพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

 

ด.ญ. ศรวณีย์ สว่างทัพ
 
ผลงาน

สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ประกาศผล
รางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
ปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
สำนักงานพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1


 

ด.ช. ชูศิษฎ์ ปัญจมาลา  
 
ผลงาน

ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบตัวแทนทีมชาติไทยประเภทออฟติมิส
เข้าร่วมแข่งขันรายการ ASEAN OPTIMIST CHAMPIONSHIP 2008
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ได้รางวัลอันดับที่ 6 เรือใบประเภทออฟติมิสชิงแชมป์ประเทศไทย
รายการ หัวหินรีกัตต้า ปี 2552