Siamsaamtri Facebook Siamsaamtri YouTube Siamsaamtri LINE

Siamsaamtri: Hall of Fame ด้านกีฬา
Date : 17/08/2023
ผลงานความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของนักเรียนโรงเรียนสยามสามไตร ด้านกีฬา

 
ผลงานนักเรียน ด้านกีฬา
 
เด็กชายชูศิษฎ์ ปัญจมาลา
ได้รับเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบตัวแทนทีมชาติไทยประเภทออพติมิสต์ 
เข้าร่วมแข่งขันรายการ ASEAN OPTIMIST CHAMPIONSHIP 2008 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
และได้รับรางวัลอันดับที่ ๖ เรือใบประเภทออพติมิสต์ รายการ HUA HIN REGATTA 2009
 
 
เด็กชายปัณณทัต ตั้งบวรพิเชฐ
ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ เรือใบประเภทออพติมิสต์ รายการ HUA HIN REGATTA 2014
 
 
เด็กหญิงนิวานา ชัยวรพฤกษ์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ เรือใบประเภทออพติมิสต์ รายการ Children's Day Regatta 2014
และได้รับพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ เรือใบประเภทออพติมิสต์ รายการ HUA HIN REGATTA 2014
 
 
เด็กชายธานันท์ ธนะชานันท์ 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ เรือใบประเภทออพติมิสต์ รายการ Children's Day Regatta 2013
 
 
เด็กชายชยุต บุญเอกรัตน์
ได้รับรางวัลที่ ๔ เรือใบประเภทออพติมิสต์ รายการ SING-SIAM REGATTA 2012
 
 
***  ผลงานในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างรวบรวมจัดทำข้อมูล  ***
 
 
ด.ช. ปริญ ขันธารักษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เข้าร่วมแข่งขันเรือใบเยาวชน International Dinghy Classes
การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน PHUKET KING'S CUP REGATTA
ครั้งที่ ๓๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมสโมสรราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพเรือ 
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และจังหวัดภูเก็ต
 
 
ด.ช. ปริญ ขันธารักษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเรือใบเยาวชน ประเภท Optimist ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ (รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี) รายการ Pattaya International Championship Regatta 2024
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รายการ 52 Island Club จังหวัดตราด
เข้าเส้นชัย อันดับที่ ๑๑ การแข่งขันเรือใบทางไกลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ณ หาดเตยงาม นาวิกโยธิน - อ่าวดงตาล จังหวัดสัตหีบ
เข้าเส้นชัย อันดับที่ ๔ (รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี) และอันดับที่ ๒๐ (รุ่น Gold fleet)
รายการ Thailand National Championship 2024
 
 
ด.ญ. ไพลิน วงษ์ศราพันธ์ชัย (น้อยหน่า)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ประเภท Optimist รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
การแข่งขันเรือใบ Children’s Day Regatta 2024 จัดโดยฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 

ผลงานด้านอื่น ๆ

โรงเรียนสยามสามไตร สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Copyright © 2024 Siamsaamtri School All Right reserved.